วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดที่ 1

แบบฝึกหัดที่ 1

คำสั่ง  เขียนคำนามพหูพจน์จากคำทีกำหนดให้
1.radio                              ………………………………….
2.man                               ………….....................................
3.dress                              ………………………………….
4.child                              ………………………………….
5.deer                               ………………………………….
6.ox                                  ………………………………….
7.lady                               ………………………………….
8.policeman                     …………………………………
9.egg                                …………………………………
10.country                        …………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น