วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
        1.b
        2.d
        3.c
        4.c
       5.b

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น