วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 2
Countable nouns ได้แก่
1.papaya
2. skirt
3. bird
4.soldier
5. dentist
Uncountable nouns ได้แก่
1.tea
2.water
3. cream
4.gold
5. paper

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น