วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เฉลยแบบฝึกหัดจ้า


แบบฝึกหัดที่ 1
1.radies
2. men
3.dresses
4. children
5. deer
6. oxen
7.ladies
8. policemen
9. eggs
10. countries

1 ความคิดเห็น: