วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

Nouns ( คำนาม )

Nouns หมายถึง คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่
1.คำนามที่ใช้เรียกชื่อคน    เช่น     a teacher , a student , ect.
2.คำนามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์  เช่น    a kitten , a duck , a rabbit,  ect.
3.คำนามที่ใช้เรียกสิ่งของ   เช่น    a bus , a book , a pot  , ect .

Next

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น