วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

หลักการเปลี่ยนรูปนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

หลักการเปลี่ยนรูปนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
  1. เติม s ท้ายคำนามเอกพจน์ได้เลย เช่น
             -  desk             desks                  โต๊ะเรียน
             -  Egg              eggs                    ไข่
       2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย ch , sh , s , ss , x , o ให้เติม es เช่น
           -  Bus            buses                   รถประจำทาง
            - Fox           foxes                   สุนัขจิ้งจอก
           -   Tomato     tomatoes             มะเขือเทศ            
v  แต่ถ้าตัว o เป็นสระ ( a , e , i , o , u  ) ให้เติม s ได้เลย เช่น
-                     Radio            radios               วิทยุ
-                     zoo                zoos                  สวนสัตว์

   4.คำนามที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i  แล้วเติม es เช่น
           - Baby        babies            ทารก
          - story          stories           เรื่อง
v     ยกเว้นหน้า y เป็นสระไม่ต้องเปลี่ยนให้เติม s ได้เลย เช่น
          - Day          days              วัน
          - key          keys               ลูกกุญแจ
       5. คำที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม es เช่น
          - Leaf         leaves             ใบไม้
          -  knife        knives             มีด
v ยกเว้นคำเหล่านี้  เติม s ได้เลย เช่น
          - Roof         roofs               หลังคา
         - chief         chiefs              หัวหน้า
6.คำนามต่อไปนี้เปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น
           - child          children        เด็ก
          - tooth            teeth            ฟัน
 7. คำนามต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนรูปเป็นได้ทั้งคำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ เช่น
          - fish          fish                 ปลา
          - deer          deer                กวาง
 8. คำนามบางคำเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น
          - people        people           ประชาชน
          - glasses        glasses          แว่นตา
 9. คำนามบางคำเป็นเอกพจน์เสมอ  เช่น
          - news         news              ข่าว
         - everyone     everyone        ทุกๆคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น